Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Tietoturvallinen infra

Tietoturvaa koko it-infraasi - pidämme tietosi, käyttäjäsi ja asiakkaasi turvassa.

Suunnittelemme, optimoimme ja tuotamme tietoturvaa palveluna koko it-infrastruktuuriisi. Palvelumme kattaa toimipisteiden yhdistämisen ja lähiverkot sekä konesalit, autentikoinnin ja pääsynhallinnan sekä verkon reunasuojauksen ja päätelaitteet. Palvelumme tarjoavat korkean käytettävyyden tietoturvakyvykkyyden liiketoimintasi turvaamiseen niin paikallisesti Suomessa kuin globaalistikin.

Palomuuripalvelut

Estävien teknologioiden ja toisaalta havaitsemisen ja reagoinnin tasapainottamisesta on viime vuosina perustellusti keskusteltu tietoturva-alalla paljon. Kuitenkaan perusasioiden huolellisen toteuttamisen tarpeellisuudesta ei ole juurikaan erimielisyyttä. Näistä esimerkkeinä verkon segmentointi, liikenteen näkyvyyden kehittäminen, sovellusten kontrollointi, haitallisten tiedostojen estäminen ja kategoriapohjainen selainliikenteen suodatus. Digitalisoituva liiketoimintaympäristö vaatii kaikilta näiltä osa-alueilta jatkuvasti enemmän. Palomuuripalvelumme auttavat sinua ratkaisemaan näitä ongelmia niin toimipisteverkoissa, konesaleissa ja privaattipilvessä kuin julkisessa pilvessäkin. Oikeilla teknologiavalinnoilla sekä toiminnallisuuksien automatisoinnilla ja yhteensovittamisella turvataan organisaatiosi tiedot, käyttäjät ja asiakkaat.

Pääsynhallinta ja etäkäyttö

Verkon pääsynhallinnan merkitys korostuu jatkuvasti. Tarve tunnistaa käyttäjä, ja mahdollistaa tunnistautumisen jälkeen turvallinen ja oikeellinen pääsy sallittuihin tietoihin ja palveluihin, on perusedellytys kaikelle tietoturvan toteuttamiselle. Parhaimmillaan tämä tapahtuu käyttäjän näkökulmasta helposti ja sujuvasti vain yhden kerran sekä toimintavarmasti paikasta ja sijainnista riippumatta. Pääsynhallinnan tulee kattaa niin organisaation sisäisten käyttäjien, etäkäyttäjien, kumppaneiden kuin asiakkaidenkin tarpeet. Verkon palveluiden tulee olla helposti tavoitettavissa, mutta tietoturvallisuudesta ei tule tinkiä. Meiltä löytyvät palvelut käyttäjien vahvaan tunnistamiseen sekä pääsyoikeuksien saumattomaan ja näkymättömään liittämiseen käytettyihin palveluihin.

Päätelaitesuojaus

Kiristysohjelmat ovat nopeasti kasvaneet toimialariippumattomaksi tietoturvauhkaksi, johon on syytä reagoida. Ulospäin tarjottavaa uhkapinta-alaa voi merkittävästi kaventaa hyvällä verkkotason suojauksella, mutta myös päätelaitteisiin tarvitaan täysin uudenlaista uhkientorjuntakykyä. Meiltä saat palveluna monitasoiset suojausmenetelmät mm. kiristysohjelmiin, ja voit suojata myös päälaitteita varsinaisilta tietomurroilta, kohdistetuilta hyökkäyksiltä sekä muilta haavoittuvuuksia tai haittaohjelmia hyödyntäviltä uhkilta. Tarvittaessa tietoturvanhallintakeskuksemme ja tietoturva-analystimme tukevat sinua poikkeustilanteissa ja antavat ohjeet jatkotoimenpiteisiin.