Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Tietoturva

Tietoverkkopalvelut

Pilvi & konesali

Tilannekuva & hallintapalvelut

Sisältöjulkaisija

Takaisin

Offerings - Services - Icon Panel 2

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Error on line 25, column 11 in 10157#10197#58286
linkData[2] is undefined.
It cannot be assigned to linkPlid
1<#-- Define some services --> 
2<#assign layoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService") > 
3 
4<#if icons.siblings?size gt 0> 
5 
6 <div class="cy-icon-panel"> 
7 
8  <div class="container-normal"> 
9 
10   <#if heading.data?has_content> 
11    <h2>${heading.data}</h2> 
12   </#if> 
13 
14   <ul> 
15 
16    <#list icons.siblings as icon> 
17 
18     <#assign link = icon.linkInternal /> 
19 
20     <#assign linkUrl = link.getFriendlyUrl() /> 
21     <#assign linkTitle = "Link" /> 
22 
23 
24     <#assign linkData = link.data?split("@") /> 
25     <#assign linkPlid = linkData[2] /> 
26 
27     <#assign linkLayoutId = getterUtil.getLong(linkData[0]) /> 
28     <#assign linkGroupId = getterUtil.getLong(linkData[2]) /> 
29     <#assign linkIsPrivate = true /> 
30     <#if linkData[1] == "public"> 
31     	<#assign linkIsPrivate = false /> 
32     </#if> 
33 
34     <#if layoutLocalService.getLayout(linkGroupId, linkIsPrivate, linkLayoutId)?has_content> 
35      <#assign linkLayout = layoutLocalService.getLayout(linkGroupId, linkIsPrivate, linkLayoutId) > 
36      <#assign linkTitle = linkLayout.getName(locale, true) /> 
37     </#if> 
38 
39     <li> 
40      <a href="${linkUrl}"> 
41       <#-- 
42       <svg role="img" title="tv" class="icon-panel-symbol"> 
43       	<use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="${icon.data}"></use> 
44       </svg> 
45       --> 
46       <img src="${icon.data}" /> 
47       <span class="cy-icon-panel-title">${linkTitle}</span> 
48      </a> 
49     </li> 
50 
51    </#list> 
52 
53   </ul> 
54  </div> 
55 
56 </div> 
57 
58</#if>