Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Case: Puolustusvoimat

Toimiva langaton verkko mahdollistaa digitaalisen kasarmin.

Kasarmit digitalisoituvat kovaa vauhtia, mikä edellyttää myös toimivaa verkkoyhteyttä. Puolustusvoimien Asevelvollisten informaatiopalvelut -projekti vie verkkoon esimerkiksi varusmiesten viikko-ohjelman, joka on tähän saakka löytynyt paperisena varuskunnan ilmoitustaululta. Myös lomahakemuksen voi tehdä verkossa samoin kuin häviämisilmoituksen varusteista.

Varuskunnissa on aiemmin varusmiesten käytössä ollut erilaisia ratkaisuja nettiyhteyksien osalta. Kun varusmiesten palvelut viedään verkkoon, tulee luonnollisesti myös digitaalisen infran olla kunnossa ja maksutta varusmiesten käytettävissä. Telian ja Telia Cygaten toimittama WLAN-yhteys vastaa tähän tarpeeseen.

WLAN-yhteyden parissa on tällä hetkellä 19 varuskuntaa, joita tulee yhteyksien piiriin lisää sitä mukaa, kun sopimukset tähänastisten, varuskuntakohtaisten ratkaisujen osalta päättyvät. Kaikki WLAN-yhteyden piirissä olevat varuskunnat on verkotettu yhteen, jolloin varusmiehet ja henkilökunta voivat kirjautua verkkoon samoilla tunnuksilla varuskunnasta riippumatta. Käyttäjähallinta toimii keskitetysti. Kapasiteetissa on otettu huomioon suuri käyttäjämäärä, ja Telian konesalista löytyvä keskitetty palomuuripalvelu varmistaa tietoturvallisen surffailun.

"WLAN-ratkaisu on kahden toimittajan, Telian sekä Telia Cygaten saumaton kokonaisuus", kertoo projektipäällikkö Pasi Mäkinen, joka vastaa Telia Cygatella turvallisuusviranomaisten projekteista. "Telia Cygate toimii tässä ratkaisussa asiakkaan palvelukeskuksena, ja asiakkuudesta vastaa kaksi palvelupäällikköä, toinen Telialta ja toinen Telia Cygatelta. Siinä missä Telia toteuttaa varsinaisen runkoverkkoratkaisun, Telia Cygaten vastuulla on sekä palomuuripalvelu, langaton lähiverkko varuskunnissa ja verkon valvontapalvelut", Mäkinen jatkaa.

Sotilaskodeista löytyy palvelun piirissä olevista varuskunnista vierasverkko kaikille vierailijoille. Varusmiesten käytössä langaton verkko on tupien lisäksi kaikissa paikoissa, joissa he viettävät vapaa-aikaansa. Verkko löytyy myös luokista sekä auditorioista.

Nykyaikaisessa varusmiespalveluksessa tarvitaan digitaalisia ratkaisuja siinä missä muuallakin yhteiskunnassa. Varusmiehille tarjottavien digitaalisten palveluiden lisäksi esimerkiksi somesta löytyy tarvittaessa vertaistukea, ja WLAN mahdollistaa tarpeellisen yhteyden ulkomaailmaan palveluksen aikana. Sopeutuminen varusmieselämään helpottuu, kun läheiset ja vertaistuki ovat toimivan ja maksuttoman verkkoyhteyden takana.

Haaste: Puolustusvoimien projekti digitalisoi kasarmeja, mutta palveluksessa olevien verkkoyhteydet perustuivat varuskuntakohtaisiin ratkaisuihin.

Ratkaisu: Telian WLAN-yhteys verkottaa 19 palvelun piirissä olevaa varuskuntaa yhteen tarjoten varusmiehille maksuttomat yhteydet ulkomaailmaan sekä varusmiehille tarjottaviin digitaalisiin palveluihin. Saumattomasta ja tietoturvallisesta kokonaisuudesta vastaavat Telia ja Telia Cygate.

Hyödyt: Varusmiehet pääsevät tekemään sähköisesti muun muassa lomahakemuksia sekä varusteiden häviämisilmoituksia. Vierailijat voivat hyödyntää vierasverkkoa, ja varusmiehet voivat käyttää maksutonta verkkoyhteyttä vapaa-ajallaan pitääkseen yhteyttä läheisiinsä sekä hyödyntääkseen tarvittaessa vertaistukea somessa. Verkkotunnukset ovat samat kaikissa palvelun piiriin kuuluvissa varuskunnissa, ja kapasiteetissa on huomioitu suuri käyttäjämäärä.


Kiinnostuitko ja haluat lisätietoja?

Tietoverkkopalvelujemme avulla ydinpalvelusi pelittävät keskeytyksettä. Kehitämme jatkuvasti uusia palveluja ja ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin tietoturvavaatimuksiin. Tuotteistettujen palvelujen, sertifioitujen asiantuntijoiden sekä tarkoin valittujen päämiesten tuotteiden avulla täytämme kokonaisvaltaisesti asiakasympäristöjen asettamat vaatimukset. Valvomme ja hallinnoimme tätä kokonaisuutta tehokkaasti vuorokauden ympäri sekä takaamme nopean ja tehokkaan reagoinnin ympäristössä tapahtuviin poikkeamiin.

Ota yhteyttä