Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Case: Eduskunta

Eduskunnan oman tietohallinnon apuna verkon turvallisuutta valvoo ja tietoliikenteestä huolehtii Telia Cygate.

Eduskunta käyttää Suomen ylintä poliittista valtaa. Se säätää lait, päättää yhteisten rahojen käytöstä ja valvoo hallituksen toimintaa. Eduskunta on myös tärkein poliittisen keskustelun foorumi. Lähes kaikki eduskunnan työssään käyttämä tieto on sen laajassa tietoverkossa. Kansanedustajien lisäksi tietoverkon käyttäjiä ovat muun muassa heidän avustajansa ja eduskunnan virkamiehet.

Eduskunnan tietoliikennejärjestelmä on vaativa ympäristö tuhannen käyttäjän ja hallinnon kannalta kriittisen tiedon verkostona. Eduskunnan oman tietohallinnon apuna verkon turvallisuutta valvoo ja tietoliikenteestä huolehtii Telia Cygate.

Käytettävyys etusijalla

Verkkopalveluiden käytettävyys ja tietojen oikeellisuuden turvaaminen on eduskunnan tietoturvan suurin haaste.

Telia Cygate on jo vuosien ajan turvannut eduskunnan tietoverkon reunoja perinteisillä palomuureilla sekä kontrolloinut käyttäjien sähköposti- ja selainliikennettä estämällä tietoturvauhkia pääsemästä verkkoon niiden kautta.

Tietoturvanäkyvyys haluttiin kuitenkin nostaa uudelle tasolle, jotta verkon liikenteestä sekä tietoverkon palveluiden tietoturvallisuudesta muodostuisi tarkempi tilannekuva ja mahdolliset tietoturvauhat olisi helpompi tunnistaa. Telia Cygaten rakentaman paremman tietoturvanäkyvyyden ansiosta verkon tapahtumista on nyt selkeämpi käsitys ja liikennettä voidaan seurata sovellustasolla asti.

Tietoturvapoikkeamat entistä helpompi havaita ja hallita

Tietoturvapoikkeamia havainnoidaan ja valvotaan säännöllisesti. Esimerkiksi kun julkisia palveluja kohtaan tehdystä hyökkäysyrityksestä saadaan hälytys, Telia Cygate kirjaa ja käsittelee tietoturvapoikkeaman ennalta määrättyjen prosessien mukaisesti. Tähän kuuluu poikkeamaan liittyvien tietoturvatapahtumien tarkka analysointi, dokumentointi ja tarvittavien toimenpide-ehdotusten antaminen tai toteuttaminen. Verkon ja sen palveluiden tapahtumista voidaan tehdä myös jälkiselvityksiä verkosta kerättävien lokitietojen ansiosta.

Tietoturvauudistusten ansiosta eduskunta osaa varautua tietoturvatilanteisiin paremmin. Telia Cygaten sertifioidut asiantuntijat vastaavat tietoturva-arkkitehtuurin jatkuvasta kehittämisestä. "Eduskunnan tietoliikenteen turvamies" on aina hälytysvalmiudessa esimerkiksi uudenlaisten verkkouhkien varalta.

Tarve: Tietoturvanäkyvyyden parantaminen ja tilannekuvan muodostaminen. Tietoturvapoikkeamien tarkempi havainnointi ja käsittely.

Ratkaisu: Tilannekuvan muodostaminen SIEM-järjestelmän ja tätä konseptia tukevien havainnointijärjestelmien avulla. Telia Cygaten palvelu säännölliseen tietoturvatapahtumien analysointiin ja käsittelyyn.

Kiinnostuitko ja haluat lisätietoja? Tilannekuva- ja hallintapalveluiden avulla saat kattavan kuvan IT-palveluidesi käytettävyydestä ja suorituskyvystä. Kehitämme jatkuvasti uusia palveluja ja ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin tietoturvavaatimuksiin. Tuotteistettujen palvelujen, sertifioitujen asiantuntijoiden sekä tarkoin valittujen päämiesten tuotteiden avulla täytämme kokonaisvaltaisesti asiakasympäristöjen asettamat vaatimukset. Valvomme ja hallinnoimme tätä kokonaisuutta tehokkaasti vuorokauden ympäri sekä takaamme nopean ja tehokkaan reagoinnin ympäristössä tapahtuviin poikkeamiin.
Ota yhteyttä