Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Asiantuntija- ja projektipalvelut

Saat tukea teknologia- ja liiketoimintahaasteissasi ja apua tavoitteidesi saavuttamiseen.

Asiantuntijapalvelumme auttavat organisaatiosi strategiaa tukevien tietoteknisten ratkaisujen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa.

Ymmärrämme ja vastaamme teknologisiin ja liiketoiminnallisiin haasteisiisi yli 25 vuoden kokemuksella eri verkkotekniikoista ja teknologiasukupolvista. Olemme tukeneet lukuisia omien toimialojensa johtavia organisaatioita suunnittelemalla ja toteuttamalla käytettävyysvaateiltaan korkeita ICT-ratkaisuja.

Pitkäjänteinen toimintamme erilaisten asiakasorganisaatioiden ja tekniikoiden parissa on tehnyt meistä luotetun ja vahvan osaamiskeskittymän, ja meillä on syvällistä ja käytännönläheistä osaamista verkkojen ja tietoturvan sekä konesali- ja pilviteknologioiden eri osa-alueille.

Osaamista myös projektina

Asiantuntijapalveluidemme tarjonta sisältää suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottotehtävät, tuotteiden parametroinnin käyttökuntoon sekä laitteiden asennuksen. Osana toteutusprojektia ovat myös testaukset ja käyttöönotto sekä ratkaisun dokumentointi ja tarvittaessa käyttöönottokoulutus.

Projektitoimistomme on organisaatiosi yhteistyökumppani vaativissa teknologiaprojekteissa, joissa tarvitaan projektihallinnan ammattilaisia laadukkaan toteutuksen ja lopputuloksen varmistamiseksi. Ammattilaistemme johdolla toteutettu systemaattinen projekti takaa toteutuksen laadun, budjetissa pysymisen sekä aikataulutavoitteiden saavuttamisen ratkaisun laajuudesta ja teknisestä vaativuudesta riippumatta.

Projektitoimiston tuella varmistamme ratkaisun tai teknologian yhteensopivuuden ICT-ympäristössäsi jo olevan ja toimivan kokonaisuuden kanssa sekä mahdollistamme toteutuksen hallitun käyttöönoton ja jalkautuksen tuotantovaiheeseen. Projektitoimituksiimme liittyvät olennaisena osana projektin hallinta, muutosten hallinta, toiminnan laadun varmistaminen ja toiminnan kehittäminen.

Projektitoimistomme on käytettävissäsi ratkaisutoimituksissa, muutoshankkeissa sekä käyttöönottaessasi hallinta- ja valvontapalveluitamme. Tekniset asiantuntijamme sekä projektiammattilaisemme tukevat sinua mielellään myös erilaisissa kehitys- ja konsultointiprojekteissa.

Palvelun ydin

Tuotanto- ja muihin haastaviin ympäristöihin toteutettavat ICT-projektit tarvitsevat teknisen asiantuntemuksen lisäksi myös jämäkkää projektijohtamista. Systemaattisesti toteutetulla projektilla vältetään häiriöt, jotka näkyisivät varmasti myös omille asiakkaillenne sekä taataan teknologiaan tehdyn investoinnin täysipainoinen onnistuminen.

Projektitoimistomme projektipäälliköt varmistavat osaltaan:

  • asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
  • laadun ja asiakastyytyväisyyden varmistamisen
  • vastuiden selkeän kommunikoinnin
  • yhteisesti sovitut toimintatavat projektiosapuolten kesken
  • täsmällisen raportoinnin ja tiedottamisen
  • projekteissa syntyvän osaamisen ja kokemusperäisen tiedon hallinnan
  • vakioitujen toimintamallien tuoman varmuuden ratkaisujen toteuttamiseen.

Toteutamme projektit vaiheistettuna ja tiiviissä yhteistyössä organisaatiosi kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimintatapojen ohjaamana. Asiakasympäristön mahdollisuudet, reunaehdot, vaatimukset ja rajoitteet tunnistetaan työn kaikissa vaiheissa. Projektiasiantuntijamme huolehtivat asiakkaamme asettamien tavoitteiden saavuttamisesta, olipa kyse kilpailutusvaiheesta, tarjousten vertailusta, kumppanien valinnasta, toteutuksen johtamisesta, ylläpidon suunnittelusta tai testauksesta.

Osaaminen

Verkkojen ja tietoturvan sekä pilvi- ja konesaliteknologioiden nopea kehitys asettaa paljon vaatimuksia projektipäälliköidemme osaamiselle.

Projektijohtamisen ammattilaisemme ovat sertifioituja projektipäälliköitä ja toimintamallimme perustuvat kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin. Projektipäällikkömme ovat sertifioituja ITIL-osaajia ja kehitämme jatkuvasti myös teknistä osaamistamme yhteistyössä kumppaniemme ja asiantuntijaorganisaatiomme kanssa. Näin varmistamme sinulle projektiorganisaatioiden parhaan mahdollisen tuen transitioprojektien läpiviennissä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Projektitoimistomme toiminnan laadun ja systemaattisuuden arviointi ovat osana laatuserfiointejamme sekä useita kumppaneidemme sertifiointiohjelmia. Näiden vaatimusten täyttäminen on osaltaan osoitus osaamisestamme ja ammattitaidostamme. Laatuohjelmat luovat erinomaisen pohjan projektitoimistomme palveluiden jatkuvalle kehittämiselle.

Projektipäällikkömme toimii usein organisaatiosi omien projektivastuullisten henkilöiden rinnalla projektin johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Projektipäälliköllämme on projektinjohtokokemuksen lisäksi kokemusta toimia yhteyshenkilönä asiakkaan, toimittajien ja muiden projektiosapuolten välillä.

Kuntotesti laboratoriossa

Asiantuntijamme seuraavat tiiviisti sovellus-, tietoliikenne- ja tietoturva-alan kehitystä. Testaamme yhteistyössä useiden laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa näiden tuoreimmat innovaatiot ennen kuin hyväksymme ne ratkaisusalkkuumme. Teemme testauksen jo ennen toteutusmallin suosittamista asiakkaalle.

Simuloimme toteutettavien tai vasta kaavailtujen asiakasratkaisujen toimivuuden käytännössä omassa tietoliikennelaboratoriossamme. Sinulle tämä tarkoittaa toimivaa, luotettavaa ja tehokasta kokonaisratkaisua ilman kallista harjoittelua, käyttöönoton viiveitä tai pahimmillaan hukkainvestointeja.
Uusien ratkaisujen konsepti- ja ominaisuustestaus on käytännön kokemuksen ohella konsultointimme ja asiantuntijapalveluittemme osaamisen perusta.

Kartoitus

Uusien teknologioiden tai sovellusten käyttöönoton yhteydessä on syytä varmistaa kokonaisuuden toimivuus. Kartoituksella varmistamme, että suunnitellut laite- ja ohjelmistoinvestoinnit ovat kokonaisuuden kannalta järkevät ja oikein mitoitetut. Samalla havaitaan, mikäli olemassa olevia komponentteja tulee korvata uudemmalla ja suorituskykyisemmällä teknologialla.

Tietoliikennekartoitus kannattaa tehdä, mikäli verkon toiminnassa on havaittu satunnaisvikoja tai suorituskykyongelmia. Verkon kartoitus pitää sisällään verkon nykytilan selvityksen, teknisen analysoinnin ja loppuraportin.

Tietoturvakartoitus kannattaa tehdä, kun halutaan varmistaa tietoturvan taso. Kartoitus sisältää sovellusten, tietoturvakomponenttien ja verkon tietoturvan nykytilan selvityksen, teknisen analysoinnin ja loppuraportin.

Konesalikartoitus selvittää ja dokumentoi tarkasti konesalin nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeet. Palvelusta saadaan ajantasainen ja yksityiskohtainen laiteinventaario ja levyjen allokointitiedot palvelinkohtaisesti. Automaattinen ja ajastettu kartoitus voidaan tehdä joko koskien asiakkaan koko konesaliympäristöä tai koskien yhtä järjestelmäkokonaisuutta.