Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Tietosuojalausunto

Me Telia Cygatella ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan yksityisyyttä. Asiakkaamme uskovat käsiimme heidän luottamuksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.
 
Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme:
 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.
 
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
 
Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Telia Cygaten viestintäverkon tai palveluiden kautta.
 

MÄÄRITELMÄT

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:
 
Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä henkilöön, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.
 
Asiakas on palveluidemme tilaaja-, ostaja-, käyttäjäyhteisön tai potentiaalisen asiakkaan kontaktihenkilö. Telia Cygateen sopimussuhteessa oleva yhteisö vastaa siitä, että kaikki kontaktihenkilöt ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.
 
Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää henkilöön. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.
 
Palvelut tarkoittavat kaikkia Telia Cygaten tarjoamia tuotteita ja palveluita.
 
Välitystieto tarkoittaa tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi tai palvelun laskuttamiseksi. Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto ja viestin reitittyminen, tiedonsiirtoprotokolla, siirretty datan määrä, liittymän tai päätelaitteen sijainti tietyn tukiaseman alueella tai muu paikkatieto, taikka muu vastaava tieto jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä henkilöön katsotaan se myös henkilötiedoksi.
 

KUINKA KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?

 
Telia Cygate tarjoaa monenlaisia Palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytetään. Ja siitä mitä tietoja asiakkaamme kontaktihenkilöt toimittavat meille palveluita käyttäessään.
 
Keräämme henkilötietoja, jotka:
 • Asiakkaidemme kontaktihenkilöt antavat asioidessaan kanssamme esimerkiksi silloin kun ostavat, käyttävät tai kirjautuvat Palveluihimme, tilaavat uutiskirjeemme tai ovat meihin yhteydessä. 
 • Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun henkilöt käyttävät viestintäverkkoamme ja muita Palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä).
 • Saamme muualta kuten yhteistyökumppaneiltamme tai muista julkisista lähteistä.

Henkilötietojen luovuttaminen Telia Cygatelle ei ole pakollista, mutta mikäli asiakkaamme päättää olla luovuttamatta henkilötietoja, emme välttämättä voi tarjota pääsyä Palveluihimme.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:
 
 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, vastuuasema/työtehtävä;
 • Palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä tai asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen liittyvät kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköpostiviestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenne mahdollisesta vierailusta toimipisteessämme.
 • Viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten puheluita ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun ja mobiilisovelluksen käytön yhteydessä kerättävät henkilötiedot;
 • Järjestämiimme tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot.
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.
 

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin.
 
Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Telia Cygaten oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Telia Cygatella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.
 
Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn määriteltyyn käyttötarkoituksen ja sen vaatimassa laajuudessa sekä otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.
 

TELIA CYGATE KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA ALLA OLEVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN:

 

1. Sopimussuhteen perusteella ja Palveluiden tuottamiseksi:

 
Käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.
 
Sopimussuhteen syntyminen ja/tai palveluiden toimittaminen voivat edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä, joka voidaan tehdä automatisoitua päätöksentekoa käyttäen. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.
 
Käsittelemme henkilö- ja välitystietoja teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä kaikkien Palveluidemme, tietojärjestelmiemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi esimerkiksi silloin, jos maksullista viestintäpalvelua on käytetty maksutta. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietojasi Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.
 
Voimme käsitellä välitystietoja viestintäpalvelun teknistä kehittämistä varten kuten optimoidaksemme viestintäverkkojen toimintaa. Lisäksi voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten ja siten esimerkiksi ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla kuten esimerkiksi tehdä selvityksiä siitä, millä tavoin eri käyttäjäryhmät käyttävät viestintäpalveluja tai miten henkilön asuinpaikka ja ikä vaikuttavat Palveluiden käyttöön.
 
Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan sekä laadunvarmistamiseen. Tällainen käsittely voi olla tarpeen, kun esimerkiksi analysoimme toimitusprosesseja ja niihin liittyviä reklamaatioita voidaksemme kehittää toimitusprosessiamme tehokkaammaksi ja siten löytää paremman ja nopeamman tavan palvella asiakkaitamme. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita esimerkiksi Palveluidemme ominaisuuksien tai sisällön suhteen.
 

2. Oikeutetun edun perusteella:

 
Telia Cygate voi käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Telia Cygatella on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 
Suoramarkkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.
 
Palveluiden personoiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja tai anonymisoitua tietoa Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakaskanavissamme. Käsittelemme henkilötietoja ja anonymisoituja tietoja myös muodostaaksemme kattavan käsityksen asiakkaan Palveluidemme käytöstä ja sekä Palveluitamme koskevista mieltymyksistä. Tällaista profiloitua tietoa käytämme mahdollistaaksemme asiakkaillemme yhä paremman kokemuksen Palveluidemme käytöstä.
 
Tilastolliset tarkoitukset: Voimme käsitellä henkilötietoja myös luodaksemme tilastollisia analyysejä, joiden avulla voimme kehittää asiakastarjoamaamme tai parantaa palveluitamme tai tuotteitamme.
 

3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi:

 
Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.
 

4. Muihin tarkoituksiin, joihin meillä on suostumus

 
Voimme käsitellä henkilötietoja kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olemme saaneet suostumuksen.
Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme kattavasti, mitä henkilötietojen käsittelyä varten antama suostumus merkitsee ja miten suostumuksen voi peruuttaa.
 

MILLÄ TAVALLA SUOJAAMME JA TURVAAMME HENKILÖTIETOJA?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Telia Cygatelle on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Toteutamme tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.
 
Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.
Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.
 

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA?

 

Voimme luovuttaa henkilötietoja:

 
Voimme luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
 
Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille.
 
Telia Cygaten kanssa samaan konserniin (Telia Company) kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietoja tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan.
 
Telia Cygaten puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, laitehuoltokumppanimme sekä markkinointia lukuumme suorittavat markkinointitoimistot.
 
Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.
 
Muille teleyrityksille tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan palveluita esim. laskutusta varten ja vika- tai häiriötilanteissa.
 
Muille kolmansille osapuolille suostumuksella, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä. 
 

Voimme luovuttaa henkilötietoja myös:

 
Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.
 
Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 
Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.
 
Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.
 

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.
 
Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.
 
Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietoja säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilö- ja välitystietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa.
 
Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on vähintään kolme vuotta ja maksimissaan kuusi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhyempiä.
 
Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi Asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.
 
Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.
 
Suostumuksella käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli suostumus on annettu välitystietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ja suostumus peruutetaan, emme käsittele välitystietoja enää kohdentaaksemme suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.
 

KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?

Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntävät evästeitä. Evästeiden avulla voimme selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Telia Cygaten tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai tietoverkoissa.
 
Evästeen tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy jollekin sivulle estyy kokonaan.
 
Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:
 
Toiminnalliset evästeet ja Palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Käyttäjän ei esimerkiksi halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta kirjautuessaan Palveluumme.
 
Palveluiden kehitys: Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme.
 
Analysointi: Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten Palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.
 
Markkinoinnin kohdistaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä. Telia Cygaten verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin tykkää-painike. Näihin Telia Cygaten verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

 

MITÄ OIKEUKSIA JA VALINTAMAHDOLLISUUKSIA ASIAKKAALLA ON?

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, Telia Cygate voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu annettuun suostumukseen, suostumuksen voi antaa tai peruuttaa milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Henkilötiedot on oikeus saada oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Telia Cygaten oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien, on mahdollista vastustaa. Telia Cygate voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Telia Cygaten pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin voi aina vastustaa.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Omat henkilötiedot, jotka on toimitettu meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Tiedot on mahdollista saada jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja asiakkaalla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Telia Cygatea voi pyytää poistamaan omat henkilötiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) annettu suostumus peruutetaan, (iii) Telia Cygaten katsotaan käsittelevän henkilötietoja lainvastaisesti tai (iv) henkilötietojen käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin vastustetaan.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä olosuhteissa on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä.

 

KUINKA SAAT TIEDON TIETOSUOJALAUSUNNON MUUTTUMISESTA?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.
 

KUINKA SAAT MEIHIN YHTEYDEN?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.
Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Telia Cygate Oy (y-tunnus 0752421-0).
 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä tarkastuspyynnöt:

 
Telia Cygate Oy
Asiakaspalvelu
Perkiöntie 2
00620 Helsinki
 

Tietosuojalausuntoon liittyvät tiedustelut:

 
Telia Cygate Oy
Asiakaspalvelu
Perkiöntie 2
00620 Helsinki
 
Jos Telia Cygate on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.
 
Telia Cygate osana Telia-konsernia on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos epäilet Telia Cygaten toimineen lain tai Tietosuojalausunnon vastaisesti, voit raportoida asiasta luottamuksellisesti myös TeliaCompanyn Speak-Up Line -kanavan (ns. whistleblowing-järjestelmä) kautta.
 

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

EU:n yleinen tietosuoja-asetus