Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Telia Cygate Oy (jäljempänä Telia Cygate)
Y-tunnus 0752421-0
Perkiöntie 2, 00620 Helsinki
+358 9 613 8911

Rekisterin nimi

Telia Cygate Oy Asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpitämisen perusteena on asiakassuhde, potentiaalinen asiakassuhde, kumppanuussuhde tai muu yhteistyöhön perustuva suhde. Asiakasrekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen, asiakas-, kumppanuus- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoon tai uusien asiakas-, kumppanuus- ja yhteistyösuhteiden luomiseen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetysmenetelmiä käyttäen.

Henkilörekisteriä voidaan käyttää Telian ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, markkinointikilpailuihin, arvontoihin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Rekisteriä käytetään vain lain sallimin tavoin joko vastaanottajan asemaan kohdeyrityksessä, käyttäjän antaman suostumuksen tai solmitun asiakassopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin perustuen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja Telia Cygaten asiakkaista tai potentiaalisista yritysasiakkaista/-prospekteista:

  • Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,), ammatti/arvo, asema ja vastuualue yrityksessä ja näiden tietojen muutostiedot sekä muut rekisteröidyn yksilöivät tiedot
  • Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot (kuten esimerkiksi ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Henkilöön liittyvän yrityksen yleisiä tietoja kuten (esim. liikevaihto, toimiala, henkilökuntamäärä jne.)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilön itsensä luovuttamia tietoja asiakassuhteen yhteydessä tai erilaisiin palveluihin, markkinointikilpailuihin, -kampanjoihin, arvontoihin tms. rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi evästeitä käyttämällä) rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Telia Cygaten ja sen kanssa samaan konserniin (Telia Companyyn) kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, kaupparekisteristä, väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista luetteloista ja rekistereistä sekä yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Cygate voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja on mahdollista siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Telia Cygate huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Telia Cygate Oy:n tietojärjestelmissä, joihin pääsy on rajoitettu.
Tietojärjestelmien käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovellusten käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Telia Cygaten tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Telia Cygate Oy
Asiakaspalvelu
Perkiöntie 2
00620 Helsinki

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Perkiöntie 2, Helsinki.

Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee Telia Cygate Oy:n Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja. Toimitamme tilaamasi tiedot kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Pyynnön voit esittää maksutta kerran puolessa vuodessa.