Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Tietoturvaa konesaleihin ja pilveen

Nykyaikaista ja kattavaa tietoturvaa palveluillesi.

Tiedon suojaaminen – sekä sen liikkuessa verkoissa että sijaitessa konesaleissa ja palvelimilla – on erityisen tärkeää muuttuneiden liiketoimintavaatimusten sekä uusien regulatiivisten säädösten ja lakien vuoksi. Pilvipalveluiden käytön yleistyessä niiden käyttöönotto tulee suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kannalta huolellisesti alusta alkaen, sillä tilanteen korjaaminen jälkikäteen on usein kallista ja teknisesti hankalaa tai jopa mahdotonta. Olipa konesalisi sitten meidän tiloissamme, omissa tiloissasi tai julkisessa pilvessä, me autamme sinua toteuttamaan palveluillesi nykyaikaisen ja kattavan tietoturvaratkaisun.

Korotettua turvaa privaattikonesaleihin

Segmentointi on verkossa tärkeää. Erityisen tärkeä rooli sillä on kriittisiä tietoja suojaavassa, tai muuten eri osapuolia ja tietoja, yhdistävässä konesalissa. Palvelinkohtaista konesaliverkon segmentointia kutsutaan mikrosegmentoinniksi, jonka avulla perinteisen konesaliverkon tietoturva voidaan korottaa uudelle tasolle. Meiltä löytyvät ratkaisut ja osaaminen konesaliverkkosi mikrosegmentointiin.

Julkisten pilvipalveluiden suojaaminen

Julkisten pilvipalveluiden ja konesalien, eli kapasiteetin, turvallisuutta ja suojaustasoa on usein vaikea arvioida asiaan syvällisesti perehtymättä. Julkisten pilvien osalta konesaliverkon reunasuojaus on toteutettavissa vastaavasti kuin privaattienkin konesalien, ja hybridiratkaisujen toteuttamiseksi voidaan hyödyntää erilaisia tietoturvaa parantavia ominaisuuksia. Jatkuvuussuunnittelun ja esimerkiksi palautusten näkökulmasta tietoturvaa on julkisen pilven kapasiteetin oikeanlainen hallinta ja valvonta sekä resursseihin ulotettu varmistusten suunnittelu ja toteuttaminen. Myös SaaS-palvelut – kuten Microsoft O365 ja Salesforce – voidaan suojata vahvemmin nykyaikaisin ratkaisuin tuomalla kehittyneitä suojauskerroksia palveluiden omien mekanismien päälle. Näin voidaan varmistua organisaatiosi tietojen suojaamisesta ja palveluiden käytön uhkapinta-alan minimoimisesta. Organisaatiosi tulee olla tietoinen vähintäänkin siitä, mitä pilvipalveluita sillä on käytössään ja kuinka tietoturvapolitiikkaa noudatetaan eri pilvipalveluiden osalta. Olemme kumppanisi myös julkisten pilvien tietoturvalliseen käyttöönottoon ja toteuttamiseen.