Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa evästeistä saat tietosuojalausunnostamme.

Web-sisällön esitys

Case: Metsäkeskus

Telia Cygate toteutti mittavan tietoliikenne- ja verkkoteknisen erotuksen, kun Suomen metsäkeskus aloitti organisaatiomuutoksen myötä yksikköjen eriyttämisen. Tavoitteena oli ottaa käyttöön ajan tasalla olevat tietoliikennekytkimet, standardoitu kytkinverkko ja kytkinlaitteiden konfiguraatiot molempiin yksiköihin, sekä liittää kytkimet Telia Cygaten hallinta- ja valvontapalveluun.

Suomen metsäkeskus hoitaa metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen metsäkeskus fuusioitui vuoden 2012 alusta yhdeksi isoksi organisaatioksi, jolloin 13 alueellista metsäkeskusta yhdistyivät yhdeksi valtakunnalliseksi metsäkeskukseksi.

Fuusioitumisen myötä edessä oli organisaatiomuutos, kun julkiset palvelut ja liiketoimintayksikkö eriytettiin toisistaan. Yksiköiden yhteisten toimipaikkojen tietoliikenteet eriytettiin Telia Cygaten avustuksella.

Tavoitteemme oli saada verkkomme maanlaajuisesti hallintaan. Kahden erillisen verkon rakentaminen oli merkittävä ja välttämätön ympäristömuutos, kuvailee tietohallintoasiantuntija Sisko Päiviö-Laitinen Suomen metsäkeskuksesta.

Verkkojen rakentamisvaiheessa Telia Cygate toimitti uudet tietoliikennekytkimet, hallintayhteydet sekä käynnisti kytkimien hallinta- ja valvontapalvelut yhteistyössä Telian kanssa. Kun ennen pärjättiin noin 150 kytkimellä, nyt niitä tarvittiin noin 300. Yhteistyössä Telian kanssa toimitettiin myös uusia tietoliikenneliittymiä.

Ratkaisun myötä työasemat ja muut laitteet ovat nyt kytkettyinä toimipaikoissa organisaation kesken omiin kytkimiin. Tämä mahdollistaa tietoteknisen eriyttämisen jatkumisen.

Telia Cygaten hallinta- ja valvontapalvelu säästää resursseja

Kytkinten valvonta- ja ylläpitovastuu siirtyi projektin myötä Telia Cygatelle. Jatkossa esimerkiksi muutoksenhallinta vie huomattavasti vähemmän Suomen metsäkeskuksen omia resursseja.

Kytkinten vikaantuessa palautamme palvelun etähallinnan keinoin. Etähallinta mahdollistaa lisäksi kytkinten asetusten päivittämisen asiakkaan eriyttämisprojektin edetessä sekä mahdolliset jatkomuutokset, valaisee Telia Cygaten projektipäällikkö Aki Nordlund.

Suomen metsäkeskuksen Päiviö-Laitisen mukaan Telia Cygaten joustava toiminta mahdollisti projektin onnistuneen läpiviennin.  Yliheitostakin selvittiin ilman kriittisiä vaiheita, sillä siihen varauduttiin parilla pilottitoimipaikalla sekä hyvällä suunnittelulla.

Seuraavaksi kaikille toimipaikoille toimitetaan omat eriytetyt tietoliikenneliittymät. Tavoite on ensi vuoden aikana saada yksiköt teknisesti täysin erilleen toisistaan, Päiviö-Laitinen linjaa.

Tarve: Suomen metsäkeskuksen julkisen ja liiketoiminnallisen puolen eriyttäminen alueellisten organisaatioiden fuusion myötä ensin tietoliikenteen tasolla.

Ratkaisu: Tietoliikenne- ja verkkotekninen erotus. Telia Cygate vastasi kytkimien käyttöönotosta ja käynnisti kytkimien hallinta- ja valvontapalvelun, mikä säästää molempien eriytettyjen organisaatioiden resursseja.

Lisätietoja: sales@teliacygate.fi

 

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskuksessa toimii kaksi toisistaan erillistä yksikköä: julkiset palvelut ja liiketoimintayksikkö Metsäpalvelut.