Login to your account

Username *
Password *

Hyvin toimiva sovellusjärjestelmä on digitaalisen palvelun elinehto

Elämme maailmassa, jossa ilman kännyköitä ja tietokoneita emme tulisi enää toimeen. Yhä useammin päivittäinen asiointi tapahtuu verkossa. Olit sitten maksamassa laskua pankissa, ostamassa jotakin, tilaamassa matkaa, varaamassa lääkäriaikaa, kuittaamassa lasten koulun reissuvihkoja tai vaikkapa tekemässä vahinkoilmoitusta vakuutusyhtiölle, päädyt todennäköisemmin käyttämään kyseisen palvelutarjoajan tai toimijan internetistä löytyviä sähköisiä palvelualustoja ja -kanavia. Lista asioista, joita voi hoitaa verkossa pitenee jatkuvasti ja suuntaus on, että perinteiset tavat asioiden hoitamiseen tulevat poistumaan pikkuhiljaa kokonaan – jos näin ei ole jo tapahtunut.


Digitalisaatio etenee vauhdilla

Digitalisaatiomurros etenee vääjäämättä, vaikka välillä kuitenkin tuntuu, että todellisista digitalisaatioinnovaatioista on enemmän puhetta kuin konkreettisia ilmentymiä. Monesti digitalisaation tuotokset saattavat vain olla käyttäjiltä ja asiakkailta piilossa. Harvemmin ehkä tulemme ajatelleeksi sitä minkälaista antureista, verkoista ja ohjelmistoista koostuvaa digitaalista ratkaisua hyödynnetään esimerkiksi tieliikenteen ohjauksessa ruuhkien pienentämiseksi ja onnettomuuksien vähentämiseksi.

Myös se mitä tapahtuu kulissien takana internet-palveluiden ja palvelukanavien tuottamisessa jää piiloon. Yhä enenevässä määrin yritysten sisäisiä prosesseja tehostetaan tietotekniikan keinoin hyödyntämällä muun muassa ohjelmistorobotteja, tekoälyä, data-analytiikkaa ja järjestelmäintegraatioita. Näillä pyritään tehostamaan yrityksen prosesseja ja toimintaa joko siten, että työntekijät pystyvät hoitamaan tehtävänsä nopeammin, tai automaatiolla korvataan manuaalisia vaiheita kokonaan.


Digitaalisten palveluiden tulee olla saatavilla 24/7 ja nopeasti

Yritysten ja palvelutuottajien näkökulmasta digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia yrityksille kehittää toimintaansa ja tarjota täysin uuden tyyppisiä palveluita asiakkaille riippumatta siitä, toimiiko yritys yksityisellä tai julkisella sektorilla tai onko kyseessä B2B- tai B2C-liiketoiminnasta. Jotta digitaalisesta palvelusta tulisi yritykselle menestys, on oleellista, että palvelu ylittää vanhan korvattavan palvelun tai tavan toimia suorituskyvyssä ja luotettavuudessa parantaen käyttäjätyytyväisyyttä. Odotustasot palveluiden laadun ja suorituskyvyn suhteen ovat nousseet merkittävästi verrattuna vanhaan maailmaan: digitaalisten palveluiden tulee olla saatavilla 24/7 ja kaiken pitää toimia salaman nopeasti. Jos palveluun ei pääse muutamassa sekunnissa tai jos palvelu ei ole välillä saatavilla lainkaan, karkottaa se asiakkaat ja käyttäjät nopeasti kilpailijoiden palveluihin.


Palveluhäiriöt aiheuttavat monenlaista haittaa

Yksityisen sektorin yrityksille tämä voi tarkoittaa merkittävää haittaa liiketoiminnalle hävittynä liikevaihtona, kulujen kasvamisena ja asiakasuskollisuuden murenemisena. Julkisella sektorilla, jossa asiakas ei pysty yleensä vaihtamaan palvelun tarjoajaa, vaikutus näkyy sielläkin tuottavuuden laskuna ja tyytymättömyytenä asiakaskunnassa. Oli sitten kyse yksityisen tai julkisen sektorin palvelusta, kynnys päätyä palveluhäiriöstä tiedotusvälineisiin tai someen on madaltunut merkittävästi, jolloin yrityksen julkisuuskuva on myös vaakalaudalla. Seuraukset voivat olla kuitenkin paljon vakavampiakin kuin rahassa tai julkisuuskuvassa mitattavia. Jos mietitään mitä esimerkiksi voisi aiheutua häiriötilanteesta, joka tapahtuu terveydenhuollon digitalisoiduissa prosessissa tai palvelussa – tällöin saattaa olla kyse jo jonkun hengestä.

Todennäköisyys ja riski yhteiskunnan ja yritysten toimintaan vaikuttavien vakavien häiriöiden esiintymiselle kasvaa koko ajan. Tämän vuoksi digitaalisten palveluiden toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta tulee huolehtia. Digitaaliset palvelut perustuvat IT-järjestelmiin, mikä käytännössä merkitsee sitä, että palveluiden tuottamisessa käytettävissä IT-järjestelmissä esiintyvät kohtuullisen pieniltäkin tuntuvat häiriöt helposti näkyvät suoraan digitaalisten palveluiden käyttäjille palveluiden toimimattomuutena ja hitautena.


Digitaalisten palvelujen jatkuvuus varmistetaan ennakoimalla

Katse pitää kääntää siihen, miten digitaalisten palveluiden IT-järjestelmien häiriöhallinta järjestetään ja miten häiriöt pystytään havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perinteinen reaktiivinen toimintamalli, joka nojaa käyttäjien tekemiin vikailmoituksiin, ei enää riitä. Digitaalisessa maailmassa liiketoiminnan ehdoton elinehto on, että palveluiden toimintaa ja loppukäyttäjäkokemusta monitoroidaan tavalla, joka mahdollistaa orastavien häiriöiden havaitsemisen ja niihin puuttumisen proaktiivisesti.

Jokainen digitaalinen palvelu perustuu yhdestä tai useammasta toisiinsa integroidusta sovellusjärjestelmäkokonaisuudesta. Vaikka digitaalisten palveluiden tuottamiseen tarvitaan lukuisa joukko erilaisia tietoteknisiä laitteita ja järjestelmiä, ovat sovellukset kuitenkin palveluiden moottori ja sydän, joiden avulla käyttäjille näkyvät käyttöliittymät ja itse toiminnallisuus palvelussa tuotetaan. Hyvin yksinkertaisessakin digitaalisessa palvelussa lähes jokainen käyttäjän tekemä valinta käyttöliittymässä synnyttää kompleksisen sovellustransaktion, joka kulkee sovellukseen koodatun logiikan määräämällä tavalla konesalin palvelimista toiseen, ehkä käyden välillä hakemassa paikallisesta tai ulkopuolisesta tietokannasta tai palvelusta tietoa, päätyen lopulta käyttäjän ruudulle.

Tämän päivän digitaalisessa palvelussa tällaisia sovellustransaktioita saattaa kulkea jopa kymmeniä tai satoja miljoonia kuukaudessa, ja jokaisen näistä pitäisi kestää maksimissaan vain muutamia sekunteja, jotta digitaalinen palvelu toimisi odotetulla laatutasolla. Perinteisellä sovellusprosessien tai palvelimien valvonnalla näitä transaktioita ei näe ollenkaan, vaan tarvitaan kehittyneempiä, erityisesti sovellusten suorituskyvyn valvontaan tarkoitettuja järjestelmiä.

On selvää, että digitalisaatiomurros on tullut jäädäkseen ja se koskettaa tavalla tai toisella kaikkia yrityksiä ja toimialoja ennemmin tai myöhemmin, mutta digitaalisessa maailmassa menestyminen edellyttää, että pidämme palveluista ja järjestelmistä paljon parempaa huolta kuin tähän asti olemme tottuneet.

 

Harri Välimaa
Technical Business Manager, Network & Security, Telia Cygate Oy

Harri työskentelee Telia Cygatella Technical Business Managerina Network & Security -liiketoimintayksikössä ja on mukana kehittämässä palveluita, jotka takaavat asiakkaidemme kriittisten liiketoimintojen jatkuvuuden.

 

Edustamme Cisco AppDynamics -ratkaisua, joka on yksi markkinoiden johtavista sovellusten suorituskyvyn valvontaratkaisuista. AppDynamics tarjoaa tehokkaat työkalut yrityksen liiketoimintakriittisten sovelluspalveluiden ja -järjestelmien suorituskyvyn ja loppukäyttäjäkokemuksen valvontaan tarjoten näkyvyyden digitaalisen palvelun suorituskykyyn ja mahdollisiin pullonkauloihin. Ratkaisu hyödyntää tekoälyä ja data-analytiikkaa häiriötilanteiden tunnistamiseksi valvottavassa ympäristössä, mikä mahdollistaa järjestelmän skaalautumisen myös hyvin suuriin ympäristöihin. AppDynamics tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan monitoroitavan digitaalisen palveluympäristön tilasta ja suorituskyvystä paitsi IT-operoinnin palveluhallintaprosesseille myös liiketoiminnasta vastaaville tahoille.

 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää Cisco AppDynamics-järjestelmästä, tai onko yritykselläsi muita valvontatarpeita? 

OTA YHTEYTTÄ

 

 

 

SOITA MEILLE

Vaihteemme vastaa ma-pe klo 8-16

+358 20 401 

Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu.

LÄHETÄ VIESTI

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Täytä tietosi ja otamme sinuun yhteyttä!

LAITA MEILI

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laita meille meiliä ja palaamme asiaan!